The occupational health and safety check of the conditions for working at home is now online!

A COVID-19 világjárvány a vállalati irányításban is sok, korábban nem megszokott lépésre kényszerítette a munkáltatókat. A járvány terjedésének bizonyított és hatékony meggátolása, az emberi kontaktusok komoly mértékű csökkentése lett. Az olyan munkahelyek, ahol nagy területen, egy légterű munkahelyeken, irodákban, nagy létszámban tartózkodtak a munkavállalók, a biztonságos ügymenet fenntartása érdekében gyakorlatilag kiürültek. A munkavállalók nagy többsége a rendelkezésre álló informatikai eszközök igénybevételével otthonról végezte feladatainak ellátását. A munkáltatók a járvány egyik pozitív hozadékaként felismerték, hogy a távmunkavégzésben mind gazdasági, mind vállalatirányítási nyereségre tehetnek szert. Mivel a járványnak további hullámai várhatóak, ezért már jelenleg is több kisebb–nagyobb munkáltató döntött úgy, hogy a kényszerből kialakult otthoni munkavégzést állandósítja. Ennek azonban munkavédelmi szempontból egyértelmű és következetes szabályai vannak.

Munkavédelmi törvénykezés

A Munkavédelmi törvény szerint a távmunkavégzés engedélyezése előtt a munkáltatónak kockázatértékelés keretében meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló otthonában kialakított munkahely megfelel-e a biztonságos munkavégzés követelményeinek. Az érvényben lévő jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a kockázatértékelésnek minősülő ellenőrzés online módon is elvégezhető legyen azzal a feltétellel, hogy az értékelést végző személynek rendelkeznie kell a szaktevékenységhez szükséges képesítéssel.

Kockázatértékelés

A hirtelen megnövekedett igények miatt megterveztük, és elkészítettük azt az új szoftverünket, mely teljes egészében kielégíti a munkavédelmi jogszabályok kívánalmait. Az online felület igénybevételével tömegesen, gyorsan és gazdaságosan lehet az otthoni munkahely felméréseit elvégezni, elkerülve a személyes kontaktust. A munkáltató a szoftver segítségével biztonságos belépési lehetőséget nyújt munkavállalójának az otthoni munkavégzés önellenőrzésére alkalmas online felületre. Erre a felületre belépő munkavállaló igen – nem válasz megadásával válaszol az otthoni munkahelyére vonatkozó eldöntendő kérdésekre. A kialakított munkahelyéről fényképfelvételeket készít, melyet a programba egyszerű módon feltölt. A munkavállalót a szoftver mind emellett kötelezi még az otthoni munkavégzés szabályaira vonatkozó e-learning oktatási anyag elolvasására. A szoftver a tananyag elsajátítását egy tesztsor kitöltésével ellenőrzi le. A megválaszolt és fényképpel ellátott ellenőrző kérdéssort, valamint a 100 %-osan kitöltött tesztet ezt követően egy kattintással rögzíti, és egyben beküldi. Az így kapott adatokat a szaktevékenység végzésére jogosult munkatársaink elemzik és értékelik, majd a szoftver segítségével véleményezik. A folyamat végén szintén e szoftver segítségével egy PDF fájl készül, melyen szerepelnek mindazon adatok, amelyek relevánsak munkavédelmi szempontból a távmunka végzés szabályainak teljesüléshez. A PDF fájl-t az értékelést követően a munkáltatónak megküldjük. Ezzel a munkáltató teljesíti a jogszabályok által előírt munkavédelmi kötelezettségeit, a munkavállaló pedig szabályos keretek között végezheti otthonából feladatait.

További
Our news