Felülvizsgálat

Our service is your safety!

Satisfied customer
+ 0
Years of experience
0 +
kek másolat

in the entire territory of Hungary

MIÉRT FONTOS A FELÜLVIZSGÁLAT?

The safety of our partners and compliance with the law are important to us, so we help with the periodic inspection necessary to reduce the risk of an accident or electrical fire caused by the electrical network and lifting machine. 

Érintésvédelmi felülvizsgálat

A megfelelő érintésvédelem megakadályozza a villamos berendezések-gépek feszültség alatti részeinek véletlen érintését, azért, hogy meghibásodása esetén se okozzon áramütést.

Mit jelent az érintésvédelem?

Az érintésvédelem a műszaki intézkedések és védelmi módszerek összessége, amelynek célja, a villamos berendezések-gépek feszültség alatti részeinek véletlen érintését és az azt követő áramütést megakadályozza. Sajnos a használat károsíthatja az elektromos berendezéseket is, ami áramütést okozhat. Az áramütés elkerülése érdekében az elektromos berendezések működésének meg kell felelnie a biztonságos üzemeltetéshez szükséges műszaki és biztonsági előírásoknak.

Érintésvédelmi felülvizsgálat – Kiknek és milyen időközönként?

A vizsgálatot a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet kötelezően írja elő.
A létesítmény (legyen szó ipari, kereskedelmi, közoktatási stb.) tulajdonosai vagy üzemeletetői, illetve annak megbízottjainak feladata az esedékes, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése. Fontos, hogy az érintésvédelmi felülvizsgálat kötelezettsége nem csupán magára a felülvizsgálatra korlátozódik és annak jegyzőkönyvének elkészítésre, hanem a feltárt hibák és hiányosságok haladéktalan kijavításáról is. 

Időközök

 • Hordozható villamos gépek, kéziszerszámok:                  1 évente
 • Épületek (KLÉSZ hatálya alá tartozó):                                6 évente
 • Minden egyéb villamos berendezésen:                            3 évente

Villámvédelmi felülvizsgálat

A villámvédelmi felülvizsgálat a villámhárító berendezések (új, átalakított, bővített vagy meglévő külső villámhárító és a belső villámvédelem) műszeres méréseken alapuló vizsgálata.

Mit jelent az villámvédelem?

Az ember által alkotott létesítmények villámcsapás elleni védelme, annak baleseti, tűz okozó hatásainak megelőzése. A villámvédelmi ellenőrzést a telepítéskor érvényes szabványok és előírások szerint kell ellenőrizni. A felülvizsgálatot abban az esetben is el kell végezni, ha átépítés, bővítés, károsodás (például villám okozta) vagy bármilyen olyan javítás történik, amely befolyásolhatja az épületek és a villámhárítók villámvédelmi hatását. 

A villámvédelmi felülvizsgálatra az (OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat és (TvMI) Tűzvédelmi Műszaki Irányelv kötelez.

Villámvédelmi felülvizsgálat – Kiknek és milyen időközönként?

A létesítmény (legyen szó ipari, kereskedelmi, közoktatási stb.) tulajdonosai vagy üzemeletetői, illetve annak megbízottjainak feladata az esedékes, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése. Fontos, hogy az villámvédelmi felülvizsgálat kötelezettsége nem csupán magára a felülvizsgálatra korlátozódik és annak jegyzőkönyvének elkészítésre, hanem a feltárt hibák és hiányosságok haladéktalan kijavításáról is. 

Időközök

 • 280. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
 • (2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
   • a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
   • egyéb esetben legalább 6 évenként,
 • 281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény
   • hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
   • a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
   • b) a létesítést követően az átadás előtt,
   • c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
   • d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és
   • e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

Emelőgép felülvizsgálat

 Az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép biztonságos állapotának megőrzéséről, emelőgép időszakos vizsgálat meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.

Emelőgép felülvizsgálat

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatáról szóló 47/1999. (VIII.4.) rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép biztonságos állapotának megőrzéséről, emelőgép időszakos vizsgálat meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.
Az emelőgép időszakos vizsgálat elvégzésére emelőgép-szakértő jogosult.

Emelőgép felülvizsgálat – Ki végezheti és milyen időközönként?

Időszakos biztonsági felülvizsgálat legkésőbb 5 évente szükséges.

Vizsgálat elvégzésére szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény jogosult.

A gép üzemeltetőjének kötelessége elvégeztetni az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában előírt időszakos vizsgálatot, amely több részből áll:

 • A szerkezeti vizsgálatok
 • Az üzembehelyezést megelőző vizsgálatok
 • A fővizsgálatok
 • A biztonságtechnikai vizsgálatok
Időközök

 

ÜZEMI CSOPORTSZÁMSZERKEZETI VIZSGÁLATOK IDŐKÖZEFŐVIZSGÁLATOK IDŐKÖZE
11800 üzemóra, vagy 8 hónap4800 üzemóra, vagy 24 hónap
21400 üzemóra, vagy 7 hónap4200 üzemóra, vagy 21 hónap
31200 üzemóra, vagy 6 hónap3600 üzemóra, vagy 18 hónap
4800 üzemóra, vagy 4 hónap2400 üzemóra, vagy 12 hónap
5400 üzemóra, vagy 3 hónap1200 üzemóra, vagy 9 hónap

Emelőgép üzembehelyezés

Az emelőgépek üzembehelyezésének célja, hogy a munkaeszköz megfeleljen a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeknek.

Emelőgép üzembe helyezés

Az emelőgép üzemeltetőjének kötelessége az új gépeket üzembe helyezni, amely egy több lépcsős feladat. A megvásárolt és a már beüzemelt gépet csak azután szabad szervezett munkavégzés keretében használni, miután a munkavédelmi törvény alapján az üzemeltető ezen berendezés üzemeltetését írásban elrendeli. Viszont az üzembe helyezés elrendelésének feltétele, hogy a gép munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát elvégezzék és ezen vizsgálat követelményeinek az emelőgép megfeleljen.

Emelőgép üzembe helyezés- Ki végezheti?
Az emelőgép üzembe helyezésének elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység, melyhez munkavédelmi szakember bevonása szükséges.
A vizsgálat során ezeket kell figyelembe venni:
 • gép az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel-e,
 • rendelkezik-e a gyártói dokumentációval, megfelelőségi nyilatkozattal, tanúsítványokkal
 • és vizsgálni kell a munkavégzés körülményeit és környezetét is.

Munkatársunk az Önök kapcsolattartójával egyeztetve megvizsgálja a gép dokumentációját, amely előírásos feltétele az üzembe helyezésnek.

Minden a Munkavédelmi Törvényben és a kapcsolódó rendeletekben előírt szükséges felülvizsgálatot elvégzünk és jegyzőkönyvbe vesszük.

 

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A felülvizsgálatok alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, ill. robbanásveszély kiküszöbölése. Ezen túlmenően a tűzveszélyt ugyan nem, de balesetveszélyt okozó villamos berendezések kiszűrése.

Mit jelent a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által megkövetelt időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek, közösségi-, ipari-, mezőgazdasági- és raktár létesítmények, lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, illetve áthelyezhető építmények, valamint a kikötők villamos berendezéseire terjed ki.

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat – Kiknek és milyen időközönként?

Milyen esetben kell felülvizsgálni?

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

Időközök

A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként.

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és az észlelt hiányosságokat megszüntetteti, illetve igazolja.

Amennyiben átalakítás vagy rendeltetés váltás történik a berendezés üzemeltetőjének kötelessége a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot elvégeztetnie, ha:

(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

 Kéziszerszámok felülvizsgálata

A villamos kéziszerszámok használatból és elöregedésből eredő hibáinak feltárása az áramütéses balesetek elkerülésének érdekében.

Mit jelent a kéziszerzám felülvizsgálat?

A használat közben kézbentartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető villamos készülékek, kéziszerszámnak minősülnek. A kéziszerszámok használatból és elöregedésből eredendően meghibásodhatnak, így szükséges a felülvizsgálat, hogy a rejtett, illetve gondatlanságból eredő hibák kijavításra kerüljenek. Jellemzően a törött burkolat, sérült szigetelés és törött villásdugó okozza a legtöbb áramütéses balesetet, amelyek nem csak az éppen azzal dolgozó munkatársat, hanem a környezetében tartózkodó személyeket is veszélyezteti.

Kéziszerszám felülvizsgálat – Kiknek és milyen időközönként?

A létesítmény (legyen szó ipari, kereskedelmi, közoktatási stb.) tulajdonosai vagy üzemeletetői, illetve annak megbízottjainak feladata a kéziszerszámok esedékes,  időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése. Fontos, hogy felülvizsgálat kötelezettsége nem csupán magára a felülvizsgálatra korlátozódik és annak jegyzőkönyvének elkészítésre, hanem a feltárt hibák és hiányosságok haladéktalan kijavítására is. 

Időközök

A balesetek elkerülése érdekében az évenkénti felülvizsgálat feltárja az esetleges hibákat és jegyzőkönyvben javaslatot ad annak megszüntetésére.

Contact

Have a question?

Contact us

our email address: info@cedit2000.hu

New developments in occupational health and safety requirements

Our latest news

Termination of danger

The transitional rules related to the termination of the emergency situation are amended in relation to the Occupational Safety and Health Act as follows: (2) The medical validity of operator licenses that expired during the emergency situation and are necessary for the performance of certain activities during work

Read more »