Tűzvédelem

A mi szolgáltatásunk az Ön biztonsága!

Szakember
0
tűzvédelmi dokumentum/év
0 +
Tűzvédelmi bejárás/év
0 +

MIÉRT FONTOS A TŰZVÉDELEM?

A tűzvédelem magába foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek a biztosítását.

Legyen szó középületekről, ahol a tűzvédelmi biztonságról a munkáltatónak kell gondoskodnia vagy társasházakról, lakóközösségekről, ahol a magánszemélyeknek kell gondoskodniuk a tűzvédelem rájuk vonatkozó előírásainak betartásáról.

A tűzvédelem alá tartoznak a következő szolgáltatások:

 • Átalánydíjas tűzvédelmi szolgáltatás
 • Tűzvédelmi oktatás
 • Tűzvédelmi szabályzat és dokumentáció
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
 • Felkészítés hatósági ellenőrzésre
 • Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
 • Tűzoltó készülékek ellenőrzése, hitelesítése, dokumentálása
 • Beépített tűzoltó rendszerek ellenőrzése
 • Tűzoltó-vízforrások, szárazrendszerek és tűzoltóvíz- medencék nyomáspróbája és javítása
 • Elektromos szabványossági felülvizsgálatok elkészítése

 

FONTOS! Kizárólag szakemberrel bízzuk a tűzvédelmi feladatok ellátását.

Ma már sok cég közül lehet választani, amikor tűzvédelemre keresünk hosszútávú partnert. Választáskor ügyeljünk, hogy a kiválasztott cégnek a tűzvédelem területén elegendő tapasztalata, megfelelő képesítéssel rendelkező szakmai csapata, modern cégvezetése és felelősségbiztosítása legyen.  

Tűzvédelem

Tűzvédelmi szolgáltatásaink

Átalánydíjas tűzvédelmi szolgáltatás

A tűzvédelemben cégünknek több, mint 25 éves tapasztalata van, amelyet kihasználva és arra támaszkodva alakítottuk ki informatikai audit rendszerünket. Tűzvédelmi szolgáltatásunk keretén belül rendszeresen tűz-, és munkavédelmi bejárást és átvilágítást tartunk megbízóink területén. Átalánydíjas tűzvédelmi szolgáltatásunk magában foglalja:

 • a tűzvédelmi bejárást és átvilágítást,
 • tanácsadást,
 • tűzvédelmi dokumentumok elkészítését,
 • tűzvédelmi oktatást (e-learning vagy személyes formában, akár több nyelven),
 • tűzriadó gyakorlatok rendszeres időközönként történő megtartását,
 • és a partnereink képviselését hatósági ellenőrzéskor.
Tűzvédelmi szolgáltatás szerinti bejárások

A tűzvédelmi szolgáltatás szerinti tűzvédelmi bejárásokat megbeszélés szerint havonta, negyedévente, félévente, esetleg évente végezzük, de külön megállapodásra felkészültek vagyunk napi feladatok ellátására is.

Új telephelyek építése, bérbevétele, illetve új vagy meglévő telephelyek átalakítása esetén, előzetes tanácsadást nyújtunk, valamint közreműködünk a hatósági engedélyeztetésben.

A tűzvédelmi szolgáltatás részeként javaslatot teszünk a tűzvédelmi előírt szintre történő fejlesztésére, további indokolt növelésére, valamint a tartott ellenőrzések során feltárt és írásban jelzett hiányosságok megszüntetésére.

Elkészítjük a szükséges tűzvédelmi dokumentumokat (Tűzvédelmi szabályzat, Tűzriadó terv, Üzemeltetési naplók, Munkavédelmi szabályzat, Kockázatértékelés, Orvosi vizsgálatok rendje, Egyéni védőeszköz juttatási rend, Oktatási anyag és tematika) .

Megtartjuk az új belépők oktatását, valamint az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat (igény szerint e-learning rendszer használatával).

A tűzvédelmi szolgáltatás részeként továbbá megszervezzük a tűzriadó gyakorlatok rendszeres időközönként történő megtartását, feltételezett tűzeset szimulációjával, az érintett terület kiürítésével, a kiürítés meghatározott időtartamának ellenőrzésével, jegyzőkönyvelésével.

Tűzvédelmi szolgáltatás keretein belül, a több mint 25 év tapasztalatát kihasználva és arra támaszkodva kialakított informatikai audit rendszerünknek megfelelően rendszeresen tűz-, és munkavédelmi bejárást és átvilágítást tartunk a megbízóink területén.

A helyszíni szemle során tapasztalt szabálytalanságot, a szükséges intézkedésre tett javaslatainkat az általunk fejlesztett internet alapú szoftverben rögzítjük. A szoftver megalkotásának célja a tűz-, és munkavédelmi feladatok kezelése és azok időbeligésének nyomon követése volt. Ez a program lehetővé teszi az ellenőrzött és szabályszerűnek talált, illetve az ellenőrzött, de nem megfelelő, a jogszabálytól eltérő megállapítások rögzítését, és öröklődését a javítás időpontjáig. Alkalmas a a bejáráson megállapítottak azonnali és egyeztetett rögzítésére. A program a feladat befejezését követően automatikusan egy pdf formátumú jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a szabályszerűnek tartott, illetve a nem megfelelőségi megállapításokat. Ezt a pdf formátumú jegyzőkönyvet akár azonnal, a helyszínről továbbítani tudunk parnereinknek részére.

Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatásról a munkáltatónak egy oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy az alkalmazásában lévő munkavállalója sajátítsa el, valamint a foglalkoztatásának teljes időtartama alatt készség szinten ismerje és használja a fontosabb tűzvédelmi szabályokat, a biztonságos munkavégzés helyi ismereteit. Legyen mindig tisztában a munkavégzéshez szükséges, vagy ahhoz köthető szabályokkal és utasításokkal.

A tűzvédelmi oktatásokat hagyományos tantermi oktatás keretében, valamint e-learning alapú oktatási felületen tudjuk megbízóink részére biztosítani.

Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatásról a munkáltatónak egy oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy az alkalmazásában lévő munkavállalója sajátítsa el, valamint a foglalkoztatásának teljes időtartama alatt készség szinten ismerje és használja a fontosabb tűzvédelmi szabályokat, a biztonságos munkavégzés helyi ismereteit. Legyen mindig tisztában a munkavégzéshez szükséges, vagy ahhoz köthető szabályokkal és utasításokkal.

A munkáltatónak kötelessége gondoskodni, hogy az alkalmazásában lévők szervezetszerűen és évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatásban vegyenek részt. Ezalatt a tűzvédelmi oktatás alatt a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereketeket sajátítsák el a foglalkozás megkezdése előtt, hogy megismerjék egy esetleges tűz estén végzendő feladataikat.

A tűzvédelmi oktatásokat hagyományos tantermi oktatás keretében, valamint e-learning alapú oktatási felületen tudjuk megbízóink részére biztosítani.

Tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés

Tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés, hiszen a jogszabály által meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet munkát. Továbbá, szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki a munkát közvetlenül irányítja.

Szakvizsga felkészítés

Tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés, hiszen a jogszabály által meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet munkát. Továbbá, szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki a munkát közvetlenül irányítja.

Megbízóink részére az alábbi munkakör szerinti tevékenységekre biztosítunk tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítést és szakvizsgáztatást.

Hegesztők és az építőipari tevékenység során lánggal járó munkát végzők.

Az ’A’ és ’B’ tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

Tűzvédelmi szabályzatok, dokumentumok

Tűzvédelmi szabályzatok és dokumentumok meglétét a munkavédelmi szabályok kötelezően írják elő a gazdálkodó szervezeteknél. Mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem esetében a lényeges szabályzatok, dokumentumok elkészítése szaktevékenységnek minősül. A tűzvédelmi szabályzat, a munkavédelmi jellegű kockázatértékelés, munkavédelmi oktatási tematika, egyéni védőeszközök juttatási rend és más tűzvédelmi és munkavédelmi írásos dokumentum meglétét, jogszabályi harmonizációját, naprakészségét szigorúan ellenőrzik.

Részletek

Tűzvédelmi szabályzatok és dokumentumok​ meglétét a munkavédelmi szabályok kötelezően írják elő a gazdálkodó szervezeteknél. Mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem esetében a lényeges szabályzatok, dokumentumok elkészítése szaktevékenységnek minősül. A tűzvédelmi szabályzat, a munkavédelmi jellegű kockázatértékelés, munkavédelmi oktatási tematika, egyéni védőeszközök juttatási rend és más tűzvédelmi és munkavédelmi írásos dokumentum meglétét, jogszabályi harmonizációját, naprakészségét szigorúan ellenőrzik.

A dokumentumok elkészítésével teljes körűen biztosítjuk a tűzvédelem és a munkavédelem területén a jogszabályoknak való megfelelést, a biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesülését. Minden általunk elkészített tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, munkavédelem jellegű kockázatértékelés, kémiai kockázatértékelés, oktatási tematika egyedi, a megrendelő telephelyére és tevékenységére alakított.

A tűzvédelem és munkavédelem dokumentumait egy csomagban rendszerezve, könnyen áttekinthető formában, megbízóink igényeinek megfelelően adjuk át. A feladatokat eseti és/vagy általánydíjas szolgáltatás keretében végezzük.

Tűzvédelmi szabályzatok

A gazdálkodó szervezetnek Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni az alábbi esetekben:

– ötnél több munkavállalót foglalkoztat,

– ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet,

– a magas kockázati osztályba tartozó ipai és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységbe tartozik,

– kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet

Tűzriadó terv

A Tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

– a művelődési, oktatási, kultúrális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;

– azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;

– kereskedelmi szálláshelyekre;

– az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;

– a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtárre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;

– a tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereketek a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítják, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Tűzvédelmi oktatási anyag és tematika

A munkáltatónak rendelkeznie kell oktatási segédanyaggal és tematikával, mely tartalmazza a tevékenységi körének megfelelő tűzvédelmi ismereteket és a tűz esetén végzendő feladatokat.

Menekülési útirányrajz

Az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad, el kell készíteni és ki kell helyezni.

Felkészítés tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre

Felkészítés tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre, vagyis a hatóság által tűzvédelmi ellenőrzésre kérhető dokumentumok meglétének és megfelelőségének ellenőrzését elvégezzük, hiányuk avagy nem megfelelőségük esetén javaslatot teszünk a szükséges dokumentumok pótlására. Kérésre pedig rövid határidőn belül a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre elkészítjük.

Felkészítés ellenőrzésre

Felkészítés tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre, vagyis a hatóság által tűzvédelmi ellenőrzésre kérhető dokumentumok meglétének és megfelelőségének ellenőrzését elvégezzük, hiányuk avagy nem megfelelőségük esetén javaslatot teszünk a szükséges dokumentumok pótlására. Kérésre pedig rövid határidőn belül a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre elkészítjük.

A létesítmény komplex átvizsgálása, helyszíni szemle megtartása során a tűzvédelmi és munkavédelmi jogszabályok előírásának teljesülését ellenőrizzük.

A helyszíni bejárás során feltárt hiányosságokról és a szükséges intézkedésekről jegyzőkönyvet készítünk.

Igény esetén a hatósági ellenőrzés során képviseljük megbízóinkat.

Tűzoltó készülékek felülvizsgálata/karbantartása

Cégünk vállalja a különböző tűzoltó készülékek felülvizsgálatát, karbantartását, hitelesítését, illetve dokumentációját:

 • Tűzoltó készülék alapkarbantartás
 • Tűzcsap féléves karbantartás (üzemeltetői)
 • Tűzcsap éves karbantartás (mérés)
 • Tűzgátló ajtó felülvizsgálat (egyszárnyú és kétszárnyú)
 • Tűzívíz medence éves felülvizsgálat és öt éves nyomáspróba
 • Száraz felszálló rendszer tűzcsap felülvizsgálat és nyomáspróba
 • Túlnyomásos lépcsőház felülvizsgálata
 • Tűzcsappantyú felülvizsgálata
 • Megvilágított menekülési jel felülvizsgálata
 • Füstelszívó, légpótló ventilátor felülvizsgálata
 • Tűzjelző felülvizsgálata
 • Oltórendszer (gáz-, sprinkler) felülvizsgálata
 • Hő- és füstelvezető rendszer felülvizsgálata

Kapcsolat

Kérdése van?

Írjon nekünk

e-mail címünk: info@cedit2000.hu

Újdonságok a munkavédelmielvárásokban

Legfrissebb híreink

Veszélyhelyzet megszűnése

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok a Munkavédelmi törvény vonatkozásában az alábbiak szerint módosulnak: (2) A veszélyhelyzet idején lejárt, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényessége

Tovább olvasom »