Felülvizsgálat

A mi szolgáltatásunk az Ön biztonsága!

Elégedett ügyfél
+ 0
Év tapasztalat
0 +
kek másolat

Magyarország teljes területén

MIÉRT FONTOS A FELÜLVIZSGÁLAT?

Számunkra fontos partnereink biztonsága és a jogszabályoknak való megfelelése, így az elektromos hálózat és emelőgép által okozott baleset vagy elektromos tűz kockázatának csökkentése érdekében szükséges időszakos ellenőrzésben segítünk. 

Érintésvédelmi felülvizsgálat

A megfelelő érintésvédelem megakadályozza a villamos berendezések-gépek feszültség alatti részeinek véletlen érintését, azért, hogy meghibásodása esetén se okozzon áramütést.

Mit jelent az érintésvédelem?

Az érintésvédelem a műszaki intézkedések és védelmi módszerek összessége, amelynek célja, a villamos berendezések-gépek feszültség alatti részeinek véletlen érintését és az azt követő áramütést megakadályozza. Sajnos a használat károsíthatja az elektromos berendezéseket is, ami áramütést okozhat. Az áramütés elkerülése érdekében az elektromos berendezések működésének meg kell felelnie a biztonságos üzemeltetéshez szükséges műszaki és biztonsági előírásoknak.

Érintésvédelmi felülvizsgálat – Kiknek és milyen időközönként?

A vizsgálatot a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet kötelezően írja elő.
A létesítmény (legyen szó ipari, kereskedelmi, közoktatási stb.) tulajdonosai vagy üzemeletetői, illetve annak megbízottjainak feladata az esedékes, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése. Fontos, hogy az érintésvédelmi felülvizsgálat kötelezettsége nem csupán magára a felülvizsgálatra korlátozódik és annak jegyzőkönyvének elkészítésre, hanem a feltárt hibák és hiányosságok haladéktalan kijavításáról is. 

Időközök

 • Hordozható villamos gépek, kéziszerszámok:                  1 évente
 • Épületek (KLÉSZ hatálya alá tartozó):                                6 évente
 • Minden egyéb villamos berendezésen:                            3 évente

Villámvédelmi felülvizsgálat

A villámvédelmi felülvizsgálat a villámhárító berendezések (új, átalakított, bővített vagy meglévő külső villámhárító és a belső villámvédelem) műszeres méréseken alapuló vizsgálata.

Mit jelent az villámvédelem?

Az ember által alkotott létesítmények villámcsapás elleni védelme, annak baleseti, tűz okozó hatásainak megelőzése. A villámvédelmi ellenőrzést a telepítéskor érvényes szabványok és előírások szerint kell ellenőrizni. A felülvizsgálatot abban az esetben is el kell végezni, ha átépítés, bővítés, károsodás (például villám okozta) vagy bármilyen olyan javítás történik, amely befolyásolhatja az épületek és a villámhárítók villámvédelmi hatását. 

A villámvédelmi felülvizsgálatra az (OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat és (TvMI) Tűzvédelmi Műszaki Irányelv kötelez.

Villámvédelmi felülvizsgálat – Kiknek és milyen időközönként?

A létesítmény (legyen szó ipari, kereskedelmi, közoktatási stb.) tulajdonosai vagy üzemeletetői, illetve annak megbízottjainak feladata az esedékes, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése. Fontos, hogy az villámvédelmi felülvizsgálat kötelezettsége nem csupán magára a felülvizsgálatra korlátozódik és annak jegyzőkönyvének elkészítésre, hanem a feltárt hibák és hiányosságok haladéktalan kijavításáról is. 

Időközök

 • 280. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
 • (2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
   • a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
   • egyéb esetben legalább 6 évenként,
 • 281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény
   • hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
   • a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
   • b) a létesítést követően az átadás előtt,
   • c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
   • d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és
   • e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

Emelőgép felülvizsgálat

 Az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép biztonságos állapotának megőrzéséről, emelőgép időszakos vizsgálat meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.

Emelőgép felülvizsgálat

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatáról szóló 47/1999. (VIII.4.) rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép biztonságos állapotának megőrzéséről, emelőgép időszakos vizsgálat meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.
Az emelőgép időszakos vizsgálat elvégzésére emelőgép-szakértő jogosult.

Emelőgép felülvizsgálat – Ki végezheti és milyen időközönként?

Időszakos biztonsági felülvizsgálat legkésőbb 5 évente szükséges.

Vizsgálat elvégzésére szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény jogosult.

A gép üzemeltetőjének kötelessége elvégeztetni az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában előírt időszakos vizsgálatot, amely több részből áll:

 • A szerkezeti vizsgálatok
 • Az üzembehelyezést megelőző vizsgálatok
 • A fővizsgálatok
 • A biztonságtechnikai vizsgálatok
Időközök

 

ÜZEMI CSOPORTSZÁMSZERKEZETI VIZSGÁLATOK IDŐKÖZEFŐVIZSGÁLATOK IDŐKÖZE
11800 üzemóra, vagy 8 hónap4800 üzemóra, vagy 24 hónap
21400 üzemóra, vagy 7 hónap4200 üzemóra, vagy 21 hónap
31200 üzemóra, vagy 6 hónap3600 üzemóra, vagy 18 hónap
4800 üzemóra, vagy 4 hónap2400 üzemóra, vagy 12 hónap
5400 üzemóra, vagy 3 hónap1200 üzemóra, vagy 9 hónap

Emelőgép üzembehelyezés

Az emelőgépek üzembehelyezésének célja, hogy a munkaeszköz megfeleljen a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeknek.

Emelőgép üzembe helyezés

Az emelőgép üzemeltetőjének kötelessége az új gépeket üzembe helyezni, amely egy több lépcsős feladat. A megvásárolt és a már beüzemelt gépet csak azután szabad szervezett munkavégzés keretében használni, miután a munkavédelmi törvény alapján az üzemeltető ezen berendezés üzemeltetését írásban elrendeli. Viszont az üzembe helyezés elrendelésének feltétele, hogy a gép munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát elvégezzék és ezen vizsgálat követelményeinek az emelőgép megfeleljen.

Emelőgép üzembe helyezés- Ki végezheti?
Az emelőgép üzembe helyezésének elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység, melyhez munkavédelmi szakember bevonása szükséges.
A vizsgálat során ezeket kell figyelembe venni:
 • gép az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel-e,
 • rendelkezik-e a gyártói dokumentációval, megfelelőségi nyilatkozattal, tanúsítványokkal
 • és vizsgálni kell a munkavégzés körülményeit és környezetét is.

Munkatársunk az Önök kapcsolattartójával egyeztetve megvizsgálja a gép dokumentációját, amely előírásos feltétele az üzembe helyezésnek.

Minden a Munkavédelmi Törvényben és a kapcsolódó rendeletekben előírt szükséges felülvizsgálatot elvégzünk és jegyzőkönyvbe vesszük.

 

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A felülvizsgálatok alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, ill. robbanásveszély kiküszöbölése. Ezen túlmenően a tűzveszélyt ugyan nem, de balesetveszélyt okozó villamos berendezések kiszűrése.

Mit jelent a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által megkövetelt időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek, közösségi-, ipari-, mezőgazdasági- és raktár létesítmények, lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, illetve áthelyezhető építmények, valamint a kikötők villamos berendezéseire terjed ki.

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat – Kiknek és milyen időközönként?

Milyen esetben kell felülvizsgálni?

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

Időközök

A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként.

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és az észlelt hiányosságokat megszüntetteti, illetve igazolja.

Amennyiben átalakítás vagy rendeltetés váltás történik a berendezés üzemeltetőjének kötelessége a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot elvégeztetnie, ha:

(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

 Kéziszerszámok felülvizsgálata

A villamos kéziszerszámok használatból és elöregedésből eredő hibáinak feltárása az áramütéses balesetek elkerülésének érdekében.

Mit jelent a kéziszerzám felülvizsgálat?

A használat közben kézbentartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető villamos készülékek, kéziszerszámnak minősülnek. A kéziszerszámok használatból és elöregedésből eredendően meghibásodhatnak, így szükséges a felülvizsgálat, hogy a rejtett, illetve gondatlanságból eredő hibák kijavításra kerüljenek. Jellemzően a törött burkolat, sérült szigetelés és törött villásdugó okozza a legtöbb áramütéses balesetet, amelyek nem csak az éppen azzal dolgozó munkatársat, hanem a környezetében tartózkodó személyeket is veszélyezteti.

Kéziszerszám felülvizsgálat – Kiknek és milyen időközönként?

A létesítmény (legyen szó ipari, kereskedelmi, közoktatási stb.) tulajdonosai vagy üzemeletetői, illetve annak megbízottjainak feladata a kéziszerszámok esedékes,  időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése. Fontos, hogy felülvizsgálat kötelezettsége nem csupán magára a felülvizsgálatra korlátozódik és annak jegyzőkönyvének elkészítésre, hanem a feltárt hibák és hiányosságok haladéktalan kijavítására is. 

Időközök

A balesetek elkerülése érdekében az évenkénti felülvizsgálat feltárja az esetleges hibákat és jegyzőkönyvben javaslatot ad annak megszüntetésére.

Kapcsolat

Kérdése van?

Írjon nekünk

e-mail címünk: info@cedit2000.hu

Újdonságok a munkavédelmielvárásokban

Legfrissebb híreink

Veszélyhelyzet megszűnése

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok a Munkavédelmi törvény vonatkozásában az alábbiak szerint módosulnak: (2) A veszélyhelyzet idején lejárt, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényessége

Tovább olvasom »