Tűzvédelmi Szabályzat

Hogy könnyítheti meg a tűzvédelmi szabályzat a cég tűzvédelmi munkáját?

Munkáltató és munkavállaló számára egyaránt ismert lehet már a tűzvédelmi szabályzat (továbbiakban: szabályzat), mint dokumentum. A tűz elleni védekezés kiemelt helyen szerepel a munkáltató kötelezettségei között, ugyanis Magyarországon számos jogszabály foglalatoskodik a témával és ír elő különböző betartandó feladatokat.

Azért, hogy a munkáltató eligazodjon mind ezek között érdemes ezen feladatokat összegyűjteni és a saját szabályzatunkban rögzíteni. Mert ha már kötelező, hogy rendelkezzünk ilyen dokumentummal érdemes azt kellő körültekintéssel és szakmai felkészültséggel elkészíteni.

Mit kell tartalmaznia a tűzvédelmi szabályzatnak?

A jogszabályok között számos támpontot kapunk rá, hogy mit is kell tartalmaznia egy szabályzatnak. Lehetőséget kapunk arra, hogy tisztázzuk a cégen belül, hogy kinek milyen feladatai vannak a tűzvédelemmel kapcsolatosan. Megjelölhetjük itt azt a személyt vagy munkakört, aki a tűzvédelmi eszközök, berendezések ellenőrzésért felel, vagy a tűzvédelmi felelőst, aki tűzriadó esetén vezényli a megfelelő menekülést.

Érdemes mindenképp írásba foglalni a tűzvédelmi használati szabályokat, amiket a tűzvédelmi oktatás keretein belül ismertethetünk a munkavállalókkal, hogy tisztában legyenek azokkal. A munkaterület mely részén milyen tevékenységet végezhetnek és mire kell odafigyelni ahhoz, elkerüljük a tűz keletkezését.

A szabályzatba betehetjük a kötelező tűzvédelmi oktatás rendjét. Hogy azt ki és milyen formában valósítja meg és hogy a munkavállalóknak milyen időközönként kell részt venni rajta.

A mindennapi munkavégzés során is találkozunk olyan berendezésekkel, amiket tűz esetén ismernünk vagy esetleg használnunk kell. Ezek ismeretét is betehetjük a szabályzatba, hogy a munkavállalók rendelkezzenek olyan tudással, mint például a tűz jelzésére vagy tűz oltására vonatkozik, ezek ugyanis számos különböző módon történhetnek.

Amennyiben egy cégnél alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végeznek, annak folyamatát és feltételeit is ebben a szabályzatban kell meghatározni.

A jogszabály mindezeken felül gondoskodik róla, hogy bekerüljön a szabályzatba egy olyan pont, ami leírja a nagyobb helyiségek (amik befogadó képessége meghaladja az 50 főt) kiürítés számítását. Ezzel biztosítva, hogy tűz esetén a munkavállalók biztonságban, a meghatározott szintidőn belül elhagyhassák az adott helyiséget.

Kik készíthetnek tűzvédelmi szabályzatot?

Mindezeket figyelembe véve érdemes ezeket a szabályzatokat nem csak elkészíttetni, hanem jól elkészíttetni, mert egy ilyen dokumentum megkönnyítheti a cég tűzvédelmi működését.

Magyarországon a tűzvédelmi szabályzat elkészítése szaktevékenységnek minősül, tehát csak a megfelelő képesítéssel rendelkező személy készíthet ilyen szabályzatokat. A képesítéseket két fő csoportra tudjuk osztani, a közép és felsőszintűre. Amennyiben egy cégnek kötelezően előírt felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatnia, úgy a szabályzatot csak ő készítheti és módosíthatja. Más esetekben elegendő a középszintű képesítéssel rendelkező személlyel elvégeztetni a feladatot.

Keressen minket bizalommal, mi segítünk, hogy Ön biztonságban tudhassa munkatársait és megfeleljen a hatályos jogszabályoknak!

További
Híreink