Munkavédelem

A mi szolgáltatásunk az Ön biztonsága!

0
Szakember
0 +
Munkavédelmi dokumentum/év
0 +
munkavédelmi bejárás/év

MIÉRT FONTOS A MUNKAVÉDELEM?

A munkavédelem kulcsfontosságú vállalkozások számára, hiszen nemcsak a balesetek és egészségkárosodások elkerülését segíti elő, de emellett növeli a munkahelyi biztonságot, csökkenti a betegszabadságokat és a munkaügyi jogi problémákat. A hatékony munkavédelem továbbá hozzájárul a termelékenység és az alkalmazottak jólétének fokozásához, hosszú távon pedig növeli a vállalkozás sikerességét és fenntarthatóságát. Fontos kiemelni, hogy munkavédelmi feladatokat kizárólag arra szakosodott személyek szabad végezni.

Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatásaink

Átalánydíjas munkavédelmi szolgáltatás

Cégünk a munkavédelem területén több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, melyet sikeresen integráltunk informatikai audit rendszerünk fejlesztésébe.

Munkavédelmi szolgáltatásaink részeként rendszeres tűz- és munkavédelmi bejárást, átvilágítást, tanácsadást, munkavédelmi dokumentumok elkészítését, valamint e-learning vagy személyes munkavédelmi oktatást kínálunk, akár több nyelven is. Átalánydíjas munkavédelmi szolgáltatásunk keretében a tevékenységeink magukba foglalják a munkabalesetek teljeskörű kivizsgálását és partnereink hatósági ellenőrzéseken való képviseletét.

A munkavédelmi szolgáltatásaink a cégünk által kifejlesztett informatikai audit rendszerrel összhangban állnak, és az ügyfeleink számára hatékony és költséghatékony megoldásokat kínálnak a munkahelyi biztonság és jogi megfelelőség terén.

Munkavédelmi szolgáltatás lépései

Helyszíni szemlén tapasztalt szabálytalanságokat és javaslatainkat a saját fejlesztésű, internet alapú szoftverünkben rögzítjük, mely kifejezetten a tűz- és munkavédelmi feladatok hatékony kezelésére és időbeli nyomon követésére lett kialakítva. A program lehetővé teszi az ellenőrzött, szabályszerű és a nem megfelelő, a jogszabálytól eltérő megállapítások rögzítését, amelyek azonnal és egyeztetetten kerülnek dokumentálásra, majd automatikusan generál egy pdf formátumú jegyzőkönyvet. Ezt a jegyzőkönyvet azonnal továbbítjuk partnereink részére, lehetővé téve a gyors és hatékony kommunikációt.

 

Tűz- és munkavédelmi bejárásainkat rugalmas időszakokban végezzük, havonta, negyedévente, félévente, vagy évente, szükség esetén akár napi feladatok ellátására is felkészülve. Új telephelyek építése, bérbevétele vagy átalakítása esetén előzetes tanácsadást biztosítunk, és segítünk a hatósági engedélyeztetésben.

 

Munkavédelmi szolgáltatásaink részeként a munkavédelem szintjének fejlesztésére és a felmerült hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatokat teszünk. Elkészítjük a szükséges munkavédelmi dokumentumokat, mint az üzemeltetési naplók, munkavédelmi szabályzat, kockázatértékelés, orvosi vizsgálatok rendje, egyéni védőeszköz juttatási rend, és oktatási anyagok.

 

Új belépők és éves ismétlődő munkavédelmi oktatásokat megtartunk, igény esetén akár e-learning rendszerrel is. Munkabalesetek esetén teljes körű kivizsgálást végezünk, nyilvántartást vezetünk, és segítséget nyújtunk a hatóságok felé történő bejelentésekben. Rendelkezésre állunk 24/7-es ügyelettel a súlyos balesetek esetére és azonnali bejelentési kötelezettségek tekintetében.

Kockázatértékelés

A munkavédelem kiemelt jelentőségű, és elengedhetetlen része a kockázatértékelés. Cégünk kockázatértékelési szolgáltatást kínál vállalkozásoknak, ahol a Munkavédelmi törvény által előírt kötelezettségnek megfelelően segítünk a munkáltatóknak kvalitatív és szükség esetén mennyiségi szempontból értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető tényezőket. A kockázatértékelés kiterjed az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

Az általunk nyújtott kockázatértékelés kulcsfontosságú elemét képezi a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések, valamint fokozott expozíciós esetek megelőzése. A célunk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, amit számos munkáltatói intézkedés segít elő. Bízza ránk a kockázatértékelési folyamatot, és biztosítsa munkahelye teljeskörű munkavédelmi megfelelőségét!

Mi az a Kockázatértékelés?

A kockázatértékelés egy munkahely, munkafolyamat és a munkavégzéshez használt eszközök vizsgálatát és auditálását jelenti.

 

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, amelyet a munkáltató a Munkavédelmi törvény szerint foglalkoztatott, megbízott munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakemberrel végeztethet el. A kockázatértékelést a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval és a munkavédelmi szakemberrel közösen kell elkészíteni, és az aláírásukkal hitelesíteni.

 

A munkáltatónak a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedéseket a Munkavédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles elvégezni a tevékenység megkezdése előtt, és azt követően indokolt esetekben, de legalább 3 évente. Az indokolt esetek közé tartozik az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz vagy munkavégzési mód változása, valamint minden olyan változás, ami a munkavállalók egészségét és biztonságát meghatározó munkakörülményeket érinti. Ideértendők az olyan tényezők, mint a munkaklíma, zaj, rezgés, légállapotok változása (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi vagy mennyiségi változása), továbbá az alkalmazott tevékenységhez kapcsolódó hiányosságokból eredő munkabalesetek, fokozott expozíció vagy foglalkozási megbetegedések előfordulása. A kockázatértékelés ezen túlmenően akkor is indokolt, ha külön jogszabályban meghatározott szempontra terjed ki.

Kockázatértékelés és dokumentáció

A kockázatértékelést minden esetben dokumentálni kell, még abban az esetben is, ha a szakemberek azt az eredményre jutnak, hogy az alkalmazott intézkedések garantálják a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

 

A kockázatértékelés dokumentációjának formai követelményei nem szigorúan előírtak, de tartalmi szempontból legalább az alábbiakat szükséges rögzíteni:

 • Kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya.
 • Az értékelést végző szakemberek azonosító adatai.
 • Az azonosított veszélyek.
 • A veszélyeztetettek és érintettek azonosítása, valamint érintett személyek száma.
 • A kockázatot súlyosbító tényezők.
 • A kockázatok minőségi vagy mennyiségi értékelése, és annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve a kockázatok elfogadható szinten tartása biztosított-e.
 • A szükséges megelőző intézkedések, határidő és felelősök megjelölése.
 • A kockázatértékelés következő tervezett időpontja.
 • Az előző kockázatértékelés időpontja.

 

A dokumentumot a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie. Emellett a munkáltatónak biztosítania kell, hogy a kockázatértékelés eredményét a munkavállalók megismerjék, és hogy bármikor hozzáférhessenek a dokumentumhoz.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelem kiemelt elemét képezi a hatékony munkavédelmi oktatás, amely során a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy alkalmazottai teljes készségszinten elsajátítsák és folyamatosan ismerjék a fontos tűzvédelmi szabályokat és a helyi biztonságos munkavégzés ismereteit. Rendszeres munkavédelmi oktatásunk segítségével garantáljuk, hogy a munkavállalók mindig naprakészek legyenek a munkavégzésükhöz szükséges szabályok és utasítások terén. Bízzon minket a munkavédelmi oktatás terén, és biztosítsa munkahelye teljeskörű munkavédelmi megfelelőségét!

Munkavédelmi szabályzatok, dokumentumok

A munkavédelmi előírások határozottan előírják a munkavédelmi szabályzatok és dokumentumok meglétét a vállalkozásoknál. Mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem terén a kulcsfontosságú szabályzatok és dokumentumok elkészítése szakmai szempontból szükséges. A tűzvédelmi szabályzat, a munkavédelmi jellegű kockázatértékelés, a munkavédelmi oktatási tematika, az egyéni védőeszközök juttatási rend és más munkavédelmi dokumentumok létezését, jogszabályi megfelelőségét és naprakészségét szigorúan ellenőrzik. Törekedjünk a szabályzatok és dokumentumok folyamatos karbantartására és frissítésére a jogszabályokkal való szoros együttműködés keretében.

Munkavédelmi oktatás: mikor szükséges?

A szükséges feltételrendszer eléréséhez elengedhetetlen, hogy a munkavállaló részesüljön munkavédelmi oktatásban:

 • A munkába állás alkalmával,
 • Munkahelyi vagy munkakör változásakor, továbbá az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • Munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • Új technológia bevezetésekor.

 

A munkavédelmi oktatásnak munkaidőben kell történnie, és rendszeres időközönként ismétlésre van szükség a hatékony biztonsági kultúra kialakítása érdekében. Vállalkozzunk az időszakos oktatásra, hogy a munkavállalók mindig naprakészek legyenek a változó munkakörnyezet követelményeivel kapcsolatban.

Felkészítés munkavédelmi hatósági ellenőrzésre

A munkavédelmi hatósági ellenőrzésre való felkészülés és a szükséges dokumentumok meglétének és megfelelőségének ellenőrzése terén teljes körű támogatást nyújtunk. Vállaljuk a munkavédelmi hatósági ellenőrzés előtti dokumentációs felülvizsgálatot, és ha szükséges, javaslatokat teszünk hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumok pótlására. Igény esetén rövid határidőn belül elkészítjük a hatósági ellenőrzésre szükséges dokumentumokat.

A létesítmény teljes körű átvizsgálása és helyszíni szemléje során szigorúan ellenőrizzük a munkavédelmi jogszabályoknak való megfelelést. A helyszíni bejárás során felfedezett hiányosságokról részletes jegyzőkönyvet készítünk, és javaslatokat teszünk a szükséges intézkedésekre. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink teljes körűen felkészüljenek és megfeleljenek a munkavédelmi előírásoknak, biztosítva ezzel a zökkenőmentes hatósági ellenőrzést.

Felkészítés

A munkavédelmi hatósági ellenőrzésre való felkészítés és a szükséges dokumentumok meglétének és megfelelőségének ellenőrzése terén professzionális támogatást biztosítunk. Részletes átvilágítást végzünk és javaslatokat teszünk dokumentumok pótlására, amennyiben azok hiányoznak vagy nem felelnek meg az előírásoknak. Kérésre gyors határidőn belül elkészítjük a hatósági ellenőrzéshez szükséges dokumentációt.

 

A létesítmény teljes körű átvizsgálását és helyszíni szemlét végrehajtva szigorúan ellenőrizzük, hogy a munkavédelmi jogszabályoknak való megfelelés teljesül-e. A helyszíni bejárás során feltárt hiányosságokról részletes jegyzőkönyvet készítünk, és ajánlásokat fogalmazunk meg a szükséges intézkedésekre.

 

Amennyiben szükséges, a hatósági ellenőrzés során szívesen képviseljük megbízóinkat, biztosítva a zökkenőmentes és szabályozott folyamatot.

Home office kockázatértékelés

Az otthoni munkavégzésre vonatkozó kockázatértékeléshez kifejlesztett innovatív szoftverünk segítségével mindössze 10 perc alatt elkészíthető a munkavállaló otthoni munkaállomásának átvizsgálása. A szoftverünk nemcsak hatékonyan kezeli a tűzvédelmi és munkavédelmi szempontokat, de a Covid járvány okozta fertőzés veszélyét is minimalizálja, mivel nincs szükség személyes kontaktusra a felmérés során. Az otthoni munkavégzés biztonságának és szabályozásának felgyorsítása érdekében fejlesztettük ki ezt az új szoftveres megoldást.

Home office törvénykezés

A home office kockázatértékelésének elvégzése a munkáltatók részéről mind munkavédelmi, mind munkajogi kötelezettség. A távmunkavégzésre vonatkozó munkajogi szabályokat a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályoz, míg a munkavédelmi szabályokat a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény tartalmazza.

E két törvény rendelkezéseit az otthoni munkavégzés sajátosságainak figyelembevételével kell alkalmazni. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése távmunka (home office) esetén is a munkáltató felelőssége, így az otthoni munkavégzés tekintetében a Munkavédelmi törvény a munkáltatóra munkavédelmi jellegű kötelezettségeket ró. Ennek fő momentuma a munkavégzés, illetőleg a munkaszerződés módosítását megelőző, a biztonságos munkavégzés feltételeit igazoló, kockázatértékelés. (Hiv.: Mvt. 86/A. § (3) bekezdése.)

Home office kockázatértékelés és munkavédelem

A munkavállaló által megteremtett munkakörnyezetet home office szempontjából a munkáltatónak kockázatértékelést alá kell vonni. A sikeres auditot követően, de még az otthoni munkavégzés megkezdése előtt a munkavállalót munkavédelmi oktatásban is kell részesíteni. Mind a kockázatértékelés, mind az oktatási tematika anyagának elkészítése munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy közreműködését igényli.

Munkatársaink évtizedes gyakorlattal rendelkeznek az otthoni munkavégzés munkakörnyezetének kockázatértékelésében, illetve a munkavédelmi oktatási tematika elkészítésében. Újonnan kifejlesztett és letesztelt online audit rendszerünkkel, valamint az ezzel összekapcsolt e-learning oktatással gyorsan és hatékonyan látjuk el a munkáltató távmunkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi kötelezettségeit. Azon partnereink részére, akik a hagyományos helyszíni személyesen végzett auditra tartanak igényt az otthoni munkavégzés feltételeinek ellenőrzésére, azoknak továbbra is biztosítjuk a megszokott magas színvonalú feladatellátást az ország teljes területén.

Home office kockázatértékelés szoftver segítségével

A munkavállaló által megteremtett munkakörnyezetet home office szempontjából a munkáltatónak kockázatértékelést alá kell vonni. A sikeres auditot követően, de még az otthoni munkavégzés megkezdése előtt a munkavállalót munkavédelmi oktatásban is kell részesíteni. Mind a kockázatértékelés, mind az oktatási tematika anyagának elkészítése munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy közreműködését igényli.

Munkatársaink évtizedes gyakorlattal rendelkeznek az otthoni munkavégzés munkakörnyezetének kockázatértékelésében, illetve a munkavédelmi oktatási tematika elkészítésében. Újonnan kifejlesztett és letesztelt online audit rendszerünkkel, valamint az ezzel összekapcsolt e-learning oktatással gyorsan és hatékonyan látjuk el a munkáltató távmunkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi kötelezettségeit. Azon partnereink részére, akik a hagyományos helyszíni személyesen végzett auditra tartanak igényt az otthoni munkavégzés feltételeinek ellenőrzésére, azoknak továbbra is biztosítjuk a megszokott magas színvonalú feladatellátást az ország teljes területén.

Elsősegélynyújtó tanfolyam

A munkavédelem egy meghatározó eleme az elsősegélynyújtó tanfolyam megléte. Minden munkahelyen és műszakban, a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést, vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

Megbízóink részére alapfokú elsősegélynyújtási képzést biztosítunk e-learning felületünkön vagy személyes formában, amely során a munkavállalók elméleti és gyakorlati oktatás keretében sajátíthatják el a szükséges ismereteket.

Elsősegélynyújtási képzések Ügyfeleink részére

Megbízóink részére alapfokú elsősegélynyújtási képzést biztosítunk, mely során a munkavállalók elméleti és gyakorlati oktatás keretében sajátíthatják el a szükséges ismereteket.

Elsősegélynyújtási képzések nyújtásával támogatjuk megbízóinkat, hiszen minden munkahelyen és műszakban, a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést, vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

Kapcsolat

Kérdése van?

Írjon nekünk

e-mail címünk: info@cedit2000.hu

Újdonságok a munkavédelmielvárásokban

Legfrissebb híreink

Veszélyhelyzet megszűnése

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok a Munkavédelmi törvény vonatkozásában az alábbiak szerint módosulnak: (2) A veszélyhelyzet idején lejárt, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényessége

Tovább olvasom »