Munkahelyi elsősegélynyújtás

Munkahelyi elsősegélynyújtás jogszabályi háttere

Az elsősegélynyújtás alapvető célja megmenteni a sérülést szenvedett ember életét, megakadályozni a további egészségkárosodást. A balesetet, sérülést szenvedett embereknek nyújtott segítség az egyik legelvárhatóbb emberi cselekedet, mindezek mellett állampolgári /jogszabályi kötelezettségünk is. Nincs ez másképp a munkahelyek esetében sem.

A Munkavédelmi törvény kimondja, hogy „A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet kimondja, hogy  „Minden munkahelyen és műszakban tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.”

Hány fő elsősegélynyújtó személy szükséges a munkahelyekre?

Pontos mindenre kiterjedő szabályozás jelenleg nincs érvényben erre vonatkozóan. A korábbi jogszabályokat hatályon kívül helyezték, ezért csak iránymutatásként használhatók.

A kijelölt elsősegélynyújtók számának meghatározásánál figyelembe kell venni az adott munkahely jellegét, illetve a  munkavállalók teljes létszámát.

Korábbi, hazai iránymutatás alapján a kijelölt elsősegélynyújtó személyek minimális létszámát az alábbiak szerint kell meghatározni

  • 6-50 munkavállaló foglalkoztatása esetén 1 fő
  • 51-100 munkavállaló foglalkoztatása esetén 2 fő
  • 101-200 munkavállaló foglalkoztatása esetén 3 fő
  • 201-400 munkavállaló foglalkoztatása esetén 4 fő
  • efelett 5 fő.

Tehát, minden munkahelyen és műszakban kell, hogy legyen kijelölt elsősegélynyújtó személy. Számuk meghatározásánál a fentieken túl figyelembe kell venni, az esetleges megbetegedéseket, szabadságokat.

A gépjármű vezetői engedély feljogosít-e a munkahelyi elsősegélynyújtásra?

A válasz nem. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség által kiadott közlemény az alábbiakkal magyarázza. „Az egészségügyi vizsga csak a vezetői engedély kiadásának feltétele, önmagában nem jelent elsősegélynyújtó képzettséget. A vizsga témája a közúti elsősegélynyújtás leszűkített területe. A vezetői engedélyhez szükséges elsősegélynyújtó ismereteket csoportosan és igen kevés óraszámban sajátítják el a leendő járművezetők.”

Milyen gyakran kell képzésen részt vennie a kijelölt elsősegélynyújtó személyeknek?

képzés során a kijelölt munkavállalók elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtási ismereteket, amelyek a balesetek, sérülések esetén szükségesek a szakszerű és eredményes ellátáshoz vagy akár az újjáélesztéshez. Azért, hogy az ismereteik megfelelőek legyenek és a gyakorlatban is használni tudják azokat, javasolt évente továbbképzésben részesíteni a kijelölt munkavállalókat.

Milyen elsősegélynyújtó felszerelést kell biztos a munkahelyeken?

Jelenleg az MSZ 13553 szabványnak megfelelő elsősegélynyújtó dobozokat kell biztosítani, a dolgozói létszámnak megfelelően.

  • “I” típusú mentőláda 30 főig;
  • “II” típusú mentőláda 31-50 főig;
  • “III” típusú mentőláda 51-100 főig;
  • “IV” típusú mentőláda 101-200 főig;

Ezen felül a munkahely sajátosságait figyelembe véve kell a további, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést beszerezni, mint például a szemmosó folyadékot.

Kötelező a munkahelyeken a defibrillátort?

Jogszabály nem írja elő a defibrillátor készenlétben tartását munkahelyeken. Azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy a magyarországi lakosság körében a halálozási statisztikákban vezető helyen szerepel a hirtelen szívleállás. Mivel a defibrillátor más eszközzel nem helyettesíthető, ezért javasolt beszerezni, főleg ott ahol a munkavállalók között nagy arányban találhatók 50 év felettiek, a munkavállalók létszáma meghaladja az ötven főt vagy a munkafolyamat azt indokolttá teszi.

További
Híreink