Tájékoztató a távmunkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi szabályok módosulásáról

A Magyar közlöny 244. számában (2020. november 11.) megjelent a 487/2020 (XI.11.) Kormányrendelet, mely a vészhelyzet során – többek között – a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szól. A Covid-SARS 2 koronavírus második hulláma miatt kapott vészhelyzeti felhatalmazással élve a kormány az alábbi intézkedést hozta:

  1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni.

A kiadott rendelkezés alapján ez azt jelenti, hogy a kihirdetett vészhelyzet ideje alatt az 1993 évi XCIII. törvény (Munkavédelmi törvény 86/A §-ban foglalt, és a törvény 54. §-ban meghatározott kockázatértékelési feladatok, kötelezettségek végrehajtásáról a munkáltatók felmentést kapnak.

Felhívjuk a Partnereink figyelmét azonban arra a tényre, hogy a vészhelyzet lejárta után ez a kötelezettség automatikusan visszaáll függetlenül attól, hogy a távmunkavégzést a munkavállaló mikor kezdte meg (visszaható hatály)!

1.§ (2) Távmunkavégzés esetén a  munkáltató tájékoztatja a  munkavállalót a  munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

A (2) bekezdés végrehajtásában segítségként javasoljuk a Cedit 2000 Kft munkatársai által készített tájékoztató jellegű videó anyag megosztását a munkavállalóik felé. A videó az otthoni munkavégzésre alkalmas munkaállomás minimális követelményeinek ismérveit mutatja be. A videó megosztásával a Kormányrendeletben foglalt munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek egyszerűen betarthatóvá válnak. Kérjük osszák meg munkatársaikkal a lenti linket!

A videó itt érhető el:    

Tájékoztatni szeretnénk partnereinket továbbá arról, hogy akár a vészhelyzet ideje alatt, akár annak lejárat utáni időszakra vonatkozóan meg kívánnak felelni a Munkavédelmi törvény 86/A §-ban meghatározott feladataiknak, akkor vegyék igénybe a Cedit 2000 Kft munkatársai által kifejlesztett speciális szoftver segítségét. E szoftver alkalmazásával kizárható a kockázatértékelés elkészítéséhez eddig elkerülhetetlen személyes kontaktus felvétele. Egyszerű használata mellett olcsó, gyors és rendkívül hatékony megoldást kínálunk. Erről a lehetőségről ezen a felületen tájékozódhat:              

További
Híreink