Munkabaleset távmunkavégzés során

Az Munkavédelmi törvény azokat a baleseteket tekinti munkabalesetnek, amelyek a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben következnek be. A felek a távmunkavégzésre vonatkozó megállapodás megkötésekor meghatározzák, hogy a távmunkavégzés mely munkatevékenységre és munkahelyre terjed ki. 

Munkabaleset

A munkatevékenységet és a munkahelyet célszerű úgy körülhatárolni, hogy az egyértelműen azonosítható legyen. Amennyiben a munkavállaló a tevékenységét a megjelölt 2-4 m2-es helyen végzi, úgy az őt ezen a munkaterületen érő baleset olyan balesetnek tekintendő, mely a munkavégzés során következik be, így munkabalesetnek minősül. 

Ami nem minősül munkabalesetnek

Nem minősül azonban munkabalesetnek, ha a munkavállaló munkahelyét elhagyja, azaz például kimegy a konyhába, mosdóba vagy kertbe, és ott éri baleset. Ugyanis míg az Munkavédelmi törvény 87. § (3) bekezdése szerinti „munkavégzéssel összefüggő” tevékenységekért, a munkáltató által nyújtott szolgáltatásokért a munkáltató tartozik felelősséggel. A távmunkavégzés esetében megfordul a helyzet, mert ebben az esetben a munkáltatónak nincs ráhatása, hogy a munkavállalója hogyan alakította ki lakásának helységeit, kertjét. Vagyis azt feltételezve, hogy a munkavállaló elhagyja a szerződésben leírtak szerint körülhatárolt munkaterületet, akár azért, hogy a mosdót felkeresse, és eközben éri baleset (pl.: kibicsaklik a lába) már nem tekinthető munkabalesetnek. Ezért ez már a munkavállaló felelősségi körébe esik. 

Munkabaleset és munkaeszköz

Azt viszont ki kell emelni, hogy amennyiben egy munkaeszköz használata során következik be munkabaleset, akkor a balesetet követően az érintett munkaeszközt az Munkavédelmi törvény 23. § (2) bekezdése alapján, soron kívül a munkáltatónak ellenőrzés alá kell vonnia.

További
Híreink