Munkavédelmet érintő bejelentések

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § 17. és 17a. pontjai alapján az államigazgatási szervek – beleértve a Kormányhivatalokat – elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek.

Munkavédelmet érintő bejelentések

A Törvény 108. §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A bejelentők a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentést tehetnek meg:

 1. Munkabalesetek bejelentése;
 2. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése;
 3. A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése;
 4. Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése;
 5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése;
 6. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése;
 7. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése;
 8. Fokozott expozíció bejelentése;
 9. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés;
 10. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése;
 11. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentés (Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást, az melléklet szerinti bejelentőlapon elektronikusan vagy egyéb úton a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.)

A fenti bejelentésekhez a kitöltési útmutatók állnak rendelkezésre, melyek elérhetők a http://www.ommf.gov.hu/ oldalon.

A hatóság felhívja mindenki figyelmét arra, hogy a bejelentéseket mindig a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatalánál kell letölteni és oda kell beküldeni, azaz például munkabaleset esetén a baleset helyszíne szerint, egyéb esetekben a munkavégzés helyszíne szerinti hivatalokhoz.

A bejelentést mindig annak kell megtenni, akire a bejelentési kötelezettség terhet ró. Vannak esetek például, amikor a bejelentést a munkáltatónak kell megtenni, de van olyan eset is, amikor ez a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, vagy a kivitelező feladata. Az 1993. évi XCIII. törvény 68. §-a szerinti esetekben a munkavállaló is tehet bejelentést.

A bejelentők a munkavédelmet érintő bejelenésüket továbbra is megtehetik a korábban már megszokott papír alapon is. Az elektronikus ügyintézés bevezetése a munkavédelmi területet illetően nem jelent kizárólagosságot, csak egy lehetőséget biztosít a bejelentések elektronikus úton történő megküldésére, amely könnyebbséget jelent a bejelentők számára.

Forrás: http://www.ommf.gov.hu/

További
Híreink