Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor szerepe építési munkahelyeken

Az Európai Unión belül a legtöbb halálos kimenetelű munkabaleset az építőipari szektoron belül történik. A balesetek leggyakoribb oka a magas helyekről történő lezuhanás. Az Európai Unió megbízásából készült tanulmány szerint „az építkezési munkabalesetek kétharmada a tervezés hibájára, az építkezés hiányos megszervezésre, illetve a különböző vállalatok munkájának hibás koordinálására vezethető vissza; olyan hibákra, amiknek oka még az építkezés megkezdése előtt meghozott döntésekben keresendő.”

Ennek a helyzetnek a javításra adta ki az EU a 92/57/EGK direktívát, amely a magyar jogrendbe „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelettel került átültetésre.

Munkavédelmi koordinátor

Ki láthatja el a koordinátor feladatait?

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelete szerint a biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek. Tehát a koordinátori feladatokat legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező természetes személy láthatja el.

Mikor kell koordinátort bevonni a munkálatokba?

A koordinátor alkalmazása már a tervezés során elkerülhetetlen. A rendelet szerint a tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a rendeletben meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat.

Mi a koordinátor feladata?

  • Elkészíti a biztonsági és egészségvédelmi tervet, amelyben meghatározza az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.
  • Meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek a veszélyek kiküszöbölését szolgálják.
  • A biztonsági terv alapján összeállítja a munkavédelmi oktatási anyagot.
  • Összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok sorrendjében, és szakmailag biztosítja a biztonsági és egészségvédelmi terv jogszabálynak való megfelelőségét.
  • Időben és térben összehangolja az építési-kivitelezési munkában együtt dolgozók tevékenységét.
  • A munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan a biztonsági és egészségvédelmi tervet módosítja, illetve aktualizálja.
  • Elvégzi a munkafolyamatok munkavédelmi célú rendszeres, folyamatos ellenőrzését.
  • Megteszi a szükséges intézkedések annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Tehát a biztonsági és egészségvédelmi koordinátornak már a tervezési időszakban nagyon fontos szerepe van abban, hogy a munkálatok során a balesetek elkerülhetők legyenek, ezzel garantálva a kivitelezés sikerességét.                                       

forrás: www.ommf.gov.hu

További
Híreink