Leggyakrabban előforduló tűzvédelmi hiányosságok 2. rész – Tűzvédelmi előadó és főelőadó

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nem csak előzetes bejelentést követően, hanem szúrópróbaszerűen is tarthat hatósági ellenőrzéseket az ország teljes területén, legyen szó munkahelyről, irodaházról vagy akár társasházról. Amennyiben az ellenőrzés során, hiányosságot tapasztalnak, kötelezhetik a tulajdonost az azonnali intézkedésre, illetve 20.000 és 10.000.000 Forint közötti bírságot is kiszabhatnak. Ebben a cikksorozatban szeretnénk bemutatni néhány olyan hiányosságot, mellyel a több évtizedes tűz-, és munkavédelmi tevékenységünk során rendszeresen találkoztunk illetve a mai napig találkozunk.

Leggyakrabban előforduló tűzvédelmi hiányosságok

Mikor kell a munkáltatónak tűzvédelmi előadót, főelőadót alkalmaznia és milyen feladatot kell ellátniuk?

A gazdálkodó szervezeteknél gyakran felmerülő kérdés, hogy az adott létesítmény és tevekénység figyelembevételével milyen képesítéssel rendelkező tűzvédelmi szakember alkalmazását/megbízását írja elő jogszabály. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet pontosan részletezi, hogy a munkálatónak mely esetekben szükséges középszíntű (előadó) vagy felsőszíntű (főelőadó) képesítéssel rendelkező szakembert alkalmaznia vagy megbíznia. A tűzvédelmi szakember feladatai közé tartozhat:

·       Tűzvédelmi Szabályzat késztése és naprakészen tartása.

·       A dolgozók, új belépők előzetes és ismétlődő kötelező tűzvédelmi oktatása.

·       Tűzvédelmi eszközök ellenőrzésének, javíttatásuk, vagy cseréjük lebonyolításának figyelemmel kisérése.

·       Tűzvédelmi ellenőrzések, konzultációk, bejárások tartása, a bejárásokról jegyzőkönyv készítése,

·       Szervezeti egységek hatósági ellenőrzésére történő felkészítése.

·       Hatósági ellenőrzéseken a megbízó érdekképviselete.

·       Kapcsolattartás a Tűzvédelmi Hatóságokkal.

·       Tűzesetek kivizsgálásában való részvétel.

·       A megelőzés érdekében új megoldások kidolgozása.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,

b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha

a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,

b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,

c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

A rendelet továbbá konkretizálja, hogy bizonyos tűzvédelmi tevékenységek (tűzvédelmi oktatási anyag, tűzvédelmi szabályzat elkészítése) ellátásához, milyen szintű képesítés szükséges.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

(7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Kérjen ajánlatot átalánydíjas tűzvédelmi feladatok szakszerű ellátására!

Szerző: Pálfi Áron Balázs

További
Híreink