Munkavédelem csapatmunka!

munkavédelem szereplői a munkavállalók, munkáltatók, jogalkotók, hatósági szakemberek, munkavédelmi szakemberek, foglalkozás egészségügyi szolgáltatók. A szereplők nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a mindennapok fejlődésével, környezetével, technikai hátterével ezek fejlődésével kell folyamatosan fejlődniük, illetve lépést tartaniuk. A sokszínűség, változatosság ezen a szakterületen mindennapos.

MIÉRT IS FONTOS A MUNKAVÉDELEM?

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények összessége, amelyet törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere támogat. A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

A munkavédelem felépítése több területre, szakterületre osztható. A lentebb látható képpel szeretném bemutatni ezeket, illetve egymáshoz viszonyított helyzetüket.

Az egyszerűség kedvéért nézzük meg röviden mindegyiket:

Munkavédelem: Szervezett munkavégzés követelményeinek szabályozása, törvénykezés szervezési, intézményi rendszere, előírásai, illetve ezek megvalósítása a munkahelyi gyakorlatban.

Munkabiztonság: Műszaki szempontú megelőzés, mely követelményrendszere segítségével megelőzhető a munkabaleset.

Munkaegészségügy: Egészségügyi követelmények összessége, mellyel a foglalkozási megbetegedések kerülhetőek el. Két fő területe a munkahigiéne és a foglalkozás egészségügy.

A kép is egyértelműsíti, hogy a munkavédelem csapatmunka. Úgy ahogy egy mérkőzésen minden csapattagnak megvan a szerepe a siker eléréséhez, úgy nálunk is így van. A munkabiztonsági szakember szorosan együtt működik a játéktérben lévőkkel, ugyanakkor komoly következménnyel és felelősséggel bír a szereplők mindegyikére. A munkabiztonsági szakembernek a munkavállalóval, munkáltatóval, foglalkozás egészségügyi szolgáltatóval kell szorosan tevékenykednie. Ő a csapatkapitány vezeti a csapatot a biztonságos munkavégzés útján. A jogszabályok, szabványok nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen ezek adnak szabálykeretet. Ugyanakkor nem nyerhetünk mérkőzést, ha nem egymást segítve tesszük a munkánkat.

Reméljük a cikk végére egyértelművé vált, miért fontos a munkavédelem, milyen területei vannak. Ezen területen milyen szereplők dolgoznak azért, hogy a munkavédelem célja megvalósulhasson.

A MUNKAVÉDELEM SZAKÉRTELMET ÉS TAPASZTALATOT KÍVÁN, ÍGY ÉRDEMES EGY OLYAN CÉGGEL EGYÜTT DOLGOZNI, AMI SZÁMTALANSZOR BIZONYÍTOTT EBBEN A SZEKTORBAN.

További
Híreink