Raktárak tűzvédelmi szabályai

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nem csak előzetes bejelentést követően, hanem szúrópróbaszerűen is tarthat hatósági ellenőrzéseket az ország teljes területén, legyen szó munkahelyről, vagy akár társasházról. Amennyiben az ellenőrzés során, hiányosságot tapasztalnak, kötelezhetik a tulajdonost az azonnali intézkedésre. Bírságot is kiszabhatnak 10.000 Forinttól, több szabálysértés esetén 10.000.000 Forintig terjedő összegben.

Jelen cikkünkben megpróbáljuk összeszedni, azokat a leggyakoribb hiányosságokat, hibákat, amit raktár területén tapasztalunk.

Oktatás hiánya

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról kimondja, hogy a munkavállalóknak a munkába lépéskor és azt követően évente tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük.

A raktárakban tapasztalt leggyakoribb tűzvédelmi hiányosságok

Többször szembesülünk azzal, hogy a raktári területen a munkavállalók dohányoznak. Dohányzás a munkahelyen szigorúan Tilos! Csak az arra kijelölt területen szabad. Bizonyos raktári területekre pl.: ahol fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyagot tárolnak, gyújtóforrást sem lehet bevinni, tehát egy öngyújtó sem lehet a munkavállalóknál.

A raktározás sok hulladék anyaggal jár, legyen szó papírról, műanyagról. Gyakori hiba, hogy a keletkezett hulladékot nem távolítják el a munkaterületről. A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani. A tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Szintén gyakori hiba, hogy a födémhez, lámpatestekhez, tűzjelző, füstérzékelő berendezésekhez túl közel vannak tárolva az anyagok. A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a tárolt éghető anyag között legalább 1 m távolságot kell biztosítani. Szintén 1 méter távolság javasolt a lámpatestektől és az érzékelőktől.

Többször találkoztunk azzal, hogy a nagy mennyiségű anyagtárolás miatt, olyan területeken is végeznek anyagtárolást, ahol nem lehet. A közlekedési, menekülési utat szabadon kell hagyni, vészkijáratokat eltorlaszolni még ideiglenesen Tilos!

Az sem mindegy, hogy a különböző tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok vagy keverékek tárolását hogyan végezzük. Az anyagokat raktározni, tárolni nemenként csoportosítva, felirattal ellátva szabad.

A kiömlött vagy lecsepegett anyagot pl.: savat, éghető folyadékot stb. azonnal fel kell takarítani.

Éghető anyagot csak nem éghető anyagú polcon (fém polc) szabad tárolni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzoltó eszközöket eltorlaszolni, azok hozzáférhetőségét megakadályozni szigorúan Tilos. Célszerű ezeknek a technikai eszközöknek a közvetlen környezetét, felfestéssel jelölni, ezzel megakadályozva a tárolási szabálytalanságokat.

A tűzoltó eszközöket, menekülési útvonalakat, szabványos piktogrammal jelölni kell.

Minden munkavállaló felelős, azért hogy a munkája során a tűzvédelmi előírásokat szabályokat betartsa, abban az esetben, ha valamilyen szabálytalanságot észlel azt haladéktalanul meg kell szüntetnie vagy jeleznie a közvetlen vezetője felé.

Ha szeretné Ön is raktárát biztonságban tudni forduljon hozzánk bizalommal.

További
Híreink