Országos munkavédelmi hatósági ellenőrzési terv 2020. évre

Országos munkavédelmi hatósági ellenőrzési tervet a Pénzügyminisztérium ez év októberében kiadta a 2020. évre vonatkozómunkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések tervét.

Országos munkavédelmi hatósági ellenőrzési terv 2020. évre

A dokumentum rögzíti a munkavédelmi ellenőrzési feladatokat, mely a munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. törvény alapján történik.

2020. évben a hatósági ellenőrzések tárgy és üzemezése az alábbiak szerint várható:

  1. Tárgya: Építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata

Célja: Az építőipari kivitelezési tevékenység ellenőrzését az indokolja, hogy a hatóság nyilvántartása alapján az ellenőrzési terv kiadását megelőző időszakban (2018. évben), a szabálytalan munkavégzés miatt bekövetkezett súlyos munkabalesetek aránya a legnagyobb volt az ágazatban. Számszerűsítve 28 súlyos és 22 halálos kimenetelű munkabaleset történt.

Ellenőrzési időszak: 2020. II.-III. negyedév

  • Tárgya: Saját kezdeményezésű célvizsgálat

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság áltat az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabalesetei helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján kiválasztott tevékenység, szakma vagy ágazat célvizsgálata.

Célja: A munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálta.

Ellenőrzés időszaka: 2020-ban megyénként nevesített időszaka

A hatósági ellenőrzések típus szerint lehet célvizsgálat, akcióellenőrzés, komplex ellenőrzés valamint előre bejelentett ellenőrzés.

A célvizsgálat olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. foglalkoztatás jogszerűségének munkaügyi vagy egy tevékenységnek munkavédelmi szempontú vizsgálatra egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel a Mvt. 81 § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően legalább három hétig tart és az ellenőrzést végző kormánytisztviselők többsége részt vesz az ellenőrzéseken.

Az akcióellenőrzés olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel a Mvt. 81 § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően legalább három hétig tart és az ellenőrzést végző kormánytisztviselők többsége részt vesz az ellenőrzéseken.

A komplex ellenőrzés olyan ellenőrzés, amely magába foglalja a Pénzügyminisztérium szakmai irányításáért felelős szervezeti egységeinek iránymutatása szerint a munkáltatók általános munkavédelmi feladataink teljes körű vizsgálatát.

Az előre bejelentett ellenőrzés, az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés alapján történő helyszíni ellenőrzés.

Közérdekű bejelentés, panasz esetén is indul hatósági vizsgálat, melynek a bejelentés valamennyi, a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság hatáskörébe tartozó kérdésre ki kell terjednie.

Az ellenőrzés eszköze a helyszíni ellenőrzés valamint az iratvizsgálat, mely ebben az esetben a munkavédelmi dokumentációk (pl. kockázatértékelés, védőeszköz juttatási rend, orvosi vizsgálatok rendje stb.) vizsgálatára terjed ki.

A foglalkozáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, jogszabályváltozások stb.) miatt az ellenőrzési terven felül soron kívüli akcióellenőrzést rendelhet el.

A munkavédelmi hatóság a Mvt. 82. § alapján munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztott, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.

A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet.

Forrás: http://www.ommf.gov.hu/

További
Híreink