Távmunkavégzés szabályainak teljesülése a vészhelyzet után

A távmunkavégzés szabályai nem mindig világosak a munkáltatók és a munkavállalók számára. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy megnövekszik a vészhelyzet kihirdetése előtti home office-ban dolgozók száma a két fél kölcsönös, jól felfogott érdeke mentén, akkor minden résztvevőnek abban kell közreműködnie, hogy a megváltozott állapot jogszerű legyen. Vagyis nyílttá kell tennie a feleknek munkaügyi oldalról is, hogy a munkavállaló ezen túl feladatait otthonából látja el.

Munkavédelmi kérdések

Amennyiben a munkaügyi kérdésekben, és ennek feltételrendszereiben megállapodtak, következhetnek a munkavédelmi kérdések. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a Munkavédelmi törvény 2. § (2) bekezdése értelmében, távmunka esetén is a munkáltató felelőssége, amelyet nem érintenek a munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei. A Munkavédelmi törvény rendelkezik afelől is, hogy mi tekinthető munkahelynek:  munkahelynek minősül minden olyan szabad vagy zárt tér, ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.

Az otthoni munkavégzés esetében ez annyiban módosul, hogy munkahelynek nem az egész lakás tekinthető, hanem csak az a kb. 2-4 m2-es terület, ahol a munkaasztal, munkaszék, számítógép, irattároló szekrény stb. van elhelyezve. A lakásban kialakított munkahelyeknek, hasonlóképpen a rendes irodai környezethez, meg kell felelnie az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek. Ennek megteremtése lehet munkáltatói kérdés is, de a Munkavédelmi törvény 86/A. § (2) bekezdése szerint munkavállalói feladat is. Ebben a két félnek kell megállapodnia az egyezkedésük során.

Megfelelő munkavédelmi körülmények biztosítása

Ugyancsak ebben a paragrafusban, de már a (4) bekezdésében a jogalkotók meghatározták munkáltató kötelezettségként, hogy távmunkavégzés esetén is rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a munkavédelmi követelményeknek, a munkavállaló ismeri, illetve megtartja-e a rá vonatkozó rendelkezéseket.

A Munkavédelmi törvény 86/A. § (7) bekezdése felhatalmazza a hatóságot, hogy előzetes tájékoztatás alapján, és kizárólag munkanapokon 8 és 20 óra között végezhet ellenőrzést a távmunkavégzés helyszínén. Vagyis kijelenthető, hogy egy sor szabályt kell alkalmaznia megállapodásuk során a feleknek, azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a munkahely megfelelőségének meghatározása munkavédelmi képesítést megkövetelő feladat.

Kép forrása: People photo created by ArthurHidden – www.freepik.com

További
Híreink