Rólunk

"A mi szolgáltatásunk az Ön biztonsága" - már 25 éve!

1989 – Az alapok

Társaságunk elődje 1989-ben alakult Cedit Információtechnikai Kft. néven.

1999 – Cedit 2000

1999. év elején a tulajdonosi szerkezet átalakítását követően a tevékenységet a Cedit 2000 Kft. folytatta tovább.

2004 – Egyedülálló szolgáltatási felelősségbiztosítás

2004-től egyedülálló szolgáltatási felelősségbiztosítással rendelkezünk, melynek fő lényege, hogy a partnereink és vállalkozásunk között létrejött szolgáltatási jogviszony keretében okozott bármilyen dologi, illetve nem dologi kárért a biztosító jót áll.

2005 – Terjeszkedés a nyugati országrészbe

2005-ben a székesfehérvári képviseletünket is megnyitottuk, így a rohamosan fejlődő nyugat-magyarországi régióban is mindent megteszünk Ügyfeleinkért.

2005 – Innováció

Célunk a folyamatos megújulás, a mindenkori állapotoknak történő 100%-os megfelelés. Ennek megvalósítása az egyik legfontosabb, folyamatosan figyelemmel kísért feladatunk a szakmai munka mellett.

2012 – Terjeszkedés a dél-magyarországi régióba

2012-ben olyan szoftverfejlesztés zajlott le, melynek üzembe állása után a vizsgált partnerünk telephelyén, akár egy laptop segítségével is, a helyszínen azonnal elkészítjük a látogatásunk során nyert tapasztalatokat.

2013 – E-Learning

2013. júliusától a tűz-, és munkavédelmi oktatás megtartásának törvényi kötelezettségét is segíti a legújabb informatikai rendszerünk, mely e-learning felületen biztosítja partnereink részére.

Társaságunk elődje 1989-ben alakult Cedit Információtechnikai Kft néven. Fő tevékenységi körét a tűz-, és munkavédelmi szolgáltatásokra építette. Alakuláskor a tulajdonosok célja az volt, hogy olyan szolgáltatást nyújtson a cég közhivataloknak, intézményeknek, vállalkozásoknak, hogy azok feleljenek meg a mindenkori jogi és munkabiztonsági követelményeknek, elvárásoknak.

1999. év elején a tulajdonosi szerkezet átalakítását követően e tevékenységet a CEDIT 2000 Kft folytatta tovább. 2000 szeptemberében bevezettük az ISO 9002:1996 minőségbiztosítási rendszert, amit 2003-ban megújítva már, mint az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer alkalmaztunk. 2006-os évben, kihasználva az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer adta alapot, arról áttértünk egy rugalmasabb, a vállalatirányítási rendszerünket jobban követő minőségbiztosítási rendszerre. Innentől egy, a Cedit 2000 Kft-től teljesen független szervezett – havonta mélységében teljes átvilágítást végez a teljes szolgáltatási vertikumunkban. Az auditok során a meghatározott munkafolyamatoktól történő legkisebb eltérést is figyelmeztetésben rögzítik. A figyelmeztetésekre tett intézkedések megvalósulását folyamatosan nyomon követik. Így biztosított, hogy a munkánk során felmerült problémákra azonnal reagáljunk. 

2004. áprilisától egyedülálló szolgáltatási felelősség biztosítással rendelkezünk, melynek fő lényege, hogy a partnereink és vállalkozásunk között létrejött szolgáltatási jogviszony keretében okozott bármilyen dologi, illetve nem dologi kárért a biztosító áll jót (pl.: nem megfelelő szakmai tanácsadás miatt kiszabott hatósági pénzbüntetésért is). Ez mindenkor biztosítékot nyújt partnereink részére mind a minőségi munkavégzés, mind a jótállás tekintetében. 

Tevékenységünk során főállású szakembereinkkel vállalunk átalánydíjas szerződés keretében minden, a fenti szolgáltatási ágakban található olyan általános feladatokat, melyek ellátására a gazdasági társaságokat jogszabályok kötelezik, azonban gazdasági és egyéb megfontolások alapján vagy nem tudnak, vagy nem akarnak munkatársakat főállásban foglalkoztatni. Ezen kívül, ha a megbízónk igényt tart rá, vállalkozunk speciális eljárások lefolytatására is, ezért folyamatos kapcsolatban vagyunk az ország legjobb specialistáival.

Komoly gyakorlatra tettünk szert raktárak, irodaházak, élelmiszerkereskedelmi, üzletek, vendéglátó ipari egységek, tűz-, munka-, és környezetvédelmi felügyeletében, üzemeltető barát támogatásában.

2005-ben székesfehérvári képviseletünket is megnyitottuk, mellyel elértük azt, hogy a rohamosan fejlődő nyugat-magyarországi régióban szereplő gazdálkodóknak közvetlenül, és gyorsan adhassunk személyre szabott szakmai tanácsokat, oldhassuk meg e téren felmerülő problémáikat. 2012-ben Baján is kirendeltséget nyitottunk, ezzel közvetlenül érjük el a dél-magyarországi régióban telephellyel rendelkező partnereinket.

Innováció

Az innováció már 2005 óta stratégiai kérdés a társaságunknál. Célunk a folyamatos megújulás, a mindenkori állapotoknak történő 100 %-os megfelelés. Ennek megvalósítása az egyik legfontosabb, folyamatosan figyelemmel kísért feladatunk a szakmai munka mellett.

2005-ben felismerve a lehetőségeket, bevezettünk egy új hardver és szoftver alapú támogatási rendszert, melynek lényege, hogy munkatársaink a szigorú biztonsági rendszeren átjutva a világ bármely pontjáról, időben nem elhatárolva, férjenek hozzá partnereinknél végzett tevékenységünk összes dokumentumához. Elértük egyrészről, hogy munkatársaink a dokumentumokat közvetlenül használhatják fel, így lehetőségünk van arra, hogy egy hatósági ellenőrzésen felmerült dokumentum hiányának azonnali pótlása se okozzon időkényszert a feladatvégzésben, illetve másrészről megoldottuk a biztonságos helyettesíthetőséget, mellyel gördülékeny feladatellátást biztosítunk a megrendelőink számára. Előnye még, hogy partnereink, vagy az éppen ellenőrzést végző hatósági személy kérésére, kérdésére azonnal reagálva tudjuk felmutatni a hivatkozott, és elkészített dokumentumot, igazolást. Ehhez természetesen át kellett alakítanunk a szolgáltatási stratégiánkat, és hozzá igazítanunk a dokumentációs rendszerünket. Ki kellett bővíteni, és teljesen meg kellett újítani a támogató számítógépes rendszert is. Környezettudatos gondolkodásra vallott már akkor, hogy az átalakítás során figyelembe vettük azt is, hogy munkánk során valóban csak a legszükségesebb dokumentumokat kelljen kinyomtatni.

2008-ban a meglévő rendszer előnyeit kihasználva, és erre építkezve továbbfejlesztettük a szoftvertámogatást. Munkánk segítségére integráltunk egy feladatkezelő rendszert is, így sikerült a mérhető szint alá csökkenteni az emberi feledékenységből fakadó hibákat. A rendszerünk így már nemcsak támogatott, hanem figyelmeztetett is.

2012-ben olyan szoftverfejlesztés zajlott le, melynek üzembe állása után, a vizsgált partnerünk telephelyén, egy laptop segítségével is, a helyszínen azonnal elkészítjük a látogatásunk során nyert tapasztalatok, a felmerült problémák, a még meg nem oldott hibák, hiányosságok, stb. kiértékelő, elemző, figyelemfelhívó, feladat megoldó dokumentumát. Rögzíthetjük a megoldásokra tett javaslatainkat, mellyel gyorsan és nagymértékben segítjük a megrendelők felkészültségének fokát. Elkészíthetjük az eljárásunk során felülvizsgált eszközök hiteles vizsgálati jegyzőkönyveit, amelyeket azonnal át is tudunk nyújtani. 

2013. júliusától a tűz-, és munkavédelmi oktatás megtartásának törvényi kötelezettségét is segíti a legújabb informatikai rendszerünk, mely e-learning felületen biztosítja partnereink részére, hogy munkavállalóikat ne kelljen hosszabb időre munkájukból kivenni.

Várjuk Önöket is partnereink sorába!