Munkavédelmi szabályzatok, dokumentumok

Munkavédelmi szabályzatok, dokumentumok

Munkavédelmi szabályzatok és dokumentumok​ meglétét a munkavédelmi szabályok kötelezően írják elő a gazdálkodó szervezeteknél. Mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem esetében a lényeges szabályzatok, dokumentumok elkészítése szaktevékenységnek minősül. A tűzvédelmi szabályzat, a munkavédelmi jellegű kockázatértékelés, munkavédelmi oktatási tematika, egyéni védőeszközök juttatási rend és más tűzvédelmi és munkavédelmi írásos dokumentum meglétét, jogszabályi harmonizációját, naprakészségét szigorúan ellenőrzik.

A dokumentumok elkészítésével teljes körűen biztosítjuk a tűzvédelem és a munkavédelem területén a jogszabályoknak való megfelelést, a biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesülését. Minden általunk elkészített tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, munkavédelem jellegű kockázatértékelés, kémiai kockázatértékelés, oktatási tematika egyedi, a megrendelő telephelyére és tevékenységére alakított.

A tűzvédelem és munkavédelem dokumentumait egy csomagban rendszerezve, könnyen áttekinthető formában, megbízóink igényeinek megfelelően adjuk át. A feladatokat eseti és/vagy általánydíjas szolgáltatás keretében végezzük.

Munkavédelmi szabályzatok és dokumentumok

A munkáltatónak rendelkeznie kell a munkavédelmi jellegű kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, technológiára, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés során a munkáltatónak azonosítania kell a várható veszélyeket, valamint a veszélyeztetettek körét és meg kell becsülnie a veszély jellege szerint a veszélyeztetettség mértékét.

A munkáltatónak a munkavédelmi jellegű kockázatértékelést, és a megelőző intézkedéseket meg kell határoznia a tevékenység megkezdése előtt. Ezt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles ismét elvégezni a kockázatértékelést.

Indokolt esetnek kell tekinteni:

– az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását.

– minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változást, amelynek eredményeképpen a munkavállalókegészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményei tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíme -, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

– az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésében bekövetkezett munkabalesetet, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulását, továbbá

– ha a kockázatértékelésé a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A kockázatértékelés elkészítése szigorúan szaktevékenységnek minősül, ezért kizárólag jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezheti.

A kémiai biztonságról szóló törvény értelmében a munkáltatónak a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól kockázatbecslést kell készíteni. A kockázat kezelése, csökkentése érkekében intézkedéseket kell kidolgozni.

Abban az esetben, ha a munkavégzés során felmerülő kockázatokat nem lehet műszaki és szervezési intézkedéssel megszüntetni vagy elfogadható szintre csökkenteni, akkor a munkáltatónak megfelelő egyéni védőeszközzel kell ellátni a munkavállalókat.

A védeőeszközök elégségességének és szükségességének megállapításában, felmérésében részt kell vennie a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szervezetnek/személynek, valamint a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó szervezetnek/személynek.

A védőeszközt a kockázat fennállásának kezdetétől haladéktalanul biztosítani kell a munkavállaló részére.

Az egyéni védőeszköz juttatásának meghatározása azonos feltételekkel a kockázatértékeléssel szaktevékenységnek minősül.

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében a munkáltatónak célszerű Munkavédelmi szabályzatban összefoglalni a jogszabályban előírt munkavédelmi előírásokat.

A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a munkaköri vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is.

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

– munkába álláskor,

– munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos 

A munkáltatónak rendelkeznie kell oktatási segédanyaggal és tematikával, mely tartalmazza a tevékenységi körének megfelelő, az egészségét nem veszélyeztető biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket, szabályokat, utasításokat és információkat.

A munkáltatónak a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz technológia üzemeltetését írásban el kell rendelnie, melynek feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy rendelkezésre állnak e a biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési és munkakörnyezeti feltételek.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltatónak írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira.

Miért a Cedit 2000?

Sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező, rugalmas, megbízható csapat: 14 főállású szakember, 12 diploma, 13 felsőfokú- és 24 középfokú képesítés áll rendelkezésre a nap 24 órájában. Kapcsolati rendszerünk révén, megrendelőink kivételes igényeinek kielégítése, az ország legjobb specialistáival való kapcsolattartás biztosított.

A Cedit 2000 Kft országos lefedettséggel, több mint 170 elégedett megrendelőjének folyamatos szakértés mellett a tűz- és munkavédelmi feladatok magas szintű ellátását végzi.

„A mi szolgáltatásunk az Ön biztonsága!” , ez a mottónk már 20 éve.

A vállalt feladatokat főállású tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szakembereink végzik el. 30 év alatt komoly tapasztalatot szereztünk logisztikai központok, raktárak, irodaházak, ipari létesítmények, irodai-, szellemi tevékenységet ellátók, élelmiszer és ruházati kiskereskedelmi, vendéglátóipari üzletek, országos üzletláncok, oktatási intézmények tűz,- munka,- és környezetvédelmi felügyeletében. A Cedit 2000 Kft-nél a már megszerzett tudás mellett a folyamatos belső és külső szakmai képzés is hangsúlyos.

Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatásainkért 100%-os garanciát vállalunk. Partnereink biztonságban érezhetik magukat, hiszen 2004-től (elsőként a szakmában) szakmai felelősségbiztosítással rendelkezünk. A biztosítás fedezete nem csupán a szolgáltatási jogviszony keretében okozott dologi, illetve nem dologi kárra, hanem egy hatósági büntetés megtérítésére is vonatkozik.

CEDIT 2000

A CEDIT 2000 számokban

1
Tűzvédelmi bejárás / hó
1
Elégedett Ügyfél
1
Munkavédelmi bejárás / hó

Kérdés esetén állunk rendelkezésére!

Legkésőbb 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!