Kockázatértékelés

Kockázatértékelés

Kockázatértékelés szolgáltatás cégeknek, miszerint a munkáltatónak a Munkavédelmi törvény szerint előírt kötelezettségének eleget téve, rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések, valamint a fokozott expozíciós esetek megelőzésére alkalmazott, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében tett munkáltatói intézkedések kulcsfontosságú eleme.

Mi az a Kockázatértékelés?

A kockázatértékelés nem más, mint egy munkahely, munkafolyamat, valamint a munkafolyamathoz használt eszközök vizsgálata, auditálása.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A munkáltató a kockázatértékelés elvégzésével megbízhatja a Munkavédelmi törvény szerint foglalkoztatott, megbízott munkabiztonsági, illetve foglalkozás-egészségügyi szakembert. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónak és a munkavédelmi szakembernek együttműködve kell elkészíteni a kockázatértékelést, melyet az aláírásukkal hitelesítenek.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni a Munkavédelmi törvény rendelkezése szerint. Indokolt esetnek kell tekinteni:

 • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását;
 • minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változást;
 • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulását, továbbá,
 • ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

Kockázatértékelés és dokumentáció

A kockázatértékelést minden esetben dokumentálni kell, akkor is, ha a felmérés, értékelés során arra a megállapításra jutnak a szakemberek, hogy az alkalmazott intézkedések biztosítják az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

A kockázatértékelés eredményeként készült dokumentációnak nincs előírt formai követelménye, tartalmi szempontból azonban legalább az alábbiakat rögzíteni kell:

 • a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya,
 • az értékelést végző azonosító adatai;
 • a veszélyek azonosítása;
 • a veszélyeztetettek azonosítása és az érintettek száma;
 • a kockázatot súlyosbító tényezők;
 • a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése és annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok elfogadható szinten tartása;
 • a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
 • kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
 • az előző kockázatértékelés időpontja.

A dokumentumot a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

A munkáltatónak biztosítani kell, hogy a kockázatértékelés eredményét a munkavállalók megismerjék, és a dokumentációjához bármikor hozzáférhessenek.

Miért a Cedit 2000?

Sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező, rugalmas, megbízható csapat: 14 főállású szakember, 12 diploma, 13 felsőfokú- és 24 középfokú képesítés áll rendelkezésre a nap 24 órájában. Kapcsolati rendszerünk révén, megrendelőink kivételes igényeinek kielégítése, az ország legjobb specialistáival való kapcsolattartás biztosított.

A Cedit 2000 Kft országos lefedettséggel, több mint 170 elégedett megrendelőjének folyamatos szakértés mellett a tűz- és munkavédelmi feladatok magas szintű ellátását végzi.

„A mi szolgáltatásunk az Ön biztonsága!” , ez a mottónk már 20 éve.

A vállalt feladatokat főállású tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szakembereink végzik el. 30 év alatt komoly tapasztalatot szereztünk logisztikai központok, raktárak, irodaházak, ipari létesítmények, irodai-, szellemi tevékenységet ellátók, élelmiszer és ruházati kiskereskedelmi, vendéglátóipari üzletek, országos üzletláncok, oktatási intézmények tűz,- munka,- és környezetvédelmi felügyeletében. A Cedit 2000 Kft-nél a már megszerzett tudás mellett a folyamatos belső és külső szakmai képzés is hangsúlyos.

Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatásainkért 100%-os garanciát vállalunk. Partnereink biztonságban érezhetik magukat, hiszen 2004-től (elsőként a szakmában) szakmai felelősségbiztosítással rendelkezünk. A biztosítás fedezete nem csupán a szolgáltatási jogviszony keretében okozott dologi, illetve nem dologi kárra, hanem egy hatósági büntetés megtérítésére is vonatkozik.

CEDIT 2000

A CEDIT 2000 számokban

1
Tűzvédelmi bejárás / hó
1
Elégedett Ügyfél
1
Munkavédelmi bejárás / hó

Kérdés esetén állunk rendelkezésére!

Legkésőbb 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!